Västanå Slott – Historia

Fredrik von Otter driver Västanå Slottshotell som den tredje generationen i släkten. Fredriks farfar, Rolf Gyllensvaan von Otter, slog upp portarna för familjehotellet redan 1948. Innan dess grundade han på 30-talet det berömda värdshuset Gyllene Uttern på Västanås ägor. Han var sin egen arkitekt och byggherre och genomförde 1928–1930 genomgripande reparationer på slottet. Tredje våningen togs bort och slottet fick sitt nuvarande utseende.

Västanås slotts historia sträcker sig ända tillbaka till 1590-talet då familjen Sten Bielke reste slottet. Greve Per Brahe den yngre förvärvade Västanå med Rytlofors (Röttle by) 1641. Under 1660-talet lät han inreda och utsmycka slottet, som försågs med holländska volutgavlar. En senare ägare, friherre Rutger Bennet, renoverade slottet grundligt 1767–1770, varvid barockgavlarna och trapptornet avlägsnades. Västanå försågs med ett så kallat mansardtak, ett yttertak med brutet takfall.

Dåvarande ägaren Överste Fredric Gyllensvaan instiftade 1785 Västanå som fideikommiss genom sin systers släkt, Rosenquist af Åkershult. Ägandeformen garanterade att ägorna skulle gå i arv och inte säljas. Översten bestämde att framtida fideikommissarier skulle anta namnet Gyllensvaan. Fideikommisset upphörde 1967 efter en lagändring.